2016 metų veiklos programa

PATVIRTINTA

Tiltagalių kultūros centro direktorės

2016 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-7

PANEVĖŽIO RAJONO

TILTAGALIŲ KULTŪROS CENTRAS

2016 M. VEIKLOS PROGRAMA

Tiltagalių kultūros centras vykdo Tiltagalių universalus daugiafunkcio centro veiklas.

Tiltagalių kultūros centras – tai bendruomenės kultūrinių poreikių modeliuotojas, telkiantis bendram kūrybos ir buvimo kartu džiaugsmui. Čia vyksta svarbi kultūrinio ugdymo ir sociokultūrinė veikla, kurių ryškiausias akcentas — mėgėjų meno kolektyvai bei jų rengiamos programos.

Atvira ir žinoma vieta Karsakiškio seniūnijos krašto bendruomenėms ir svečiams, kur nuolat organizuojami meno renginiai, sudaromos sąlygos kasdieniam bendruomenės narių meninės saviraiškos ugdymui ir lavinimui, mokymosi visą gyvenimą principų įgyvendinimui, kūrybinei edukacijai.

Pagrindinis kultūros centro ir jo padalinių uždavinys – tenkinti ir ugdyti vietos bendruomenės kultūrinius poreikius, laiduoti etninės kultūros perimamumą, sudaryti sąlygas mėgėjų meno kūrybos raiškai ir įvairovei skleistis, bendruomenės socialinės kultūros veiklos plėtrai, profesionalaus meno sklaidai.
Būtent čia buriasi meninio ugdymo, bendruomenės sutelktumo bei ankstyvosios prevencijos ir socialinės atskirties mažinimo nuoseklių ir ilgalaikių programų kūrėjai ir rengėjai.

 

TILTAGALIŲ KULTŪROS CENTRO IR PADALINIŲ MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ SĄRAŠAS 2016 m.

 1. Karsakiškio seniūnijos liaudiškos muzikos kapela „Lėvena“ vadovai Igor Švedko, Irena Jėčiuvienė

 2. Kantri muzikos ansamblis „Bridge end band“ vadovas Igor Švedko

 3. Tiltagalių vaikų vokalinis ansamblis vadovė Irena Jėčiuvienė

 4. Karsakiškio seniūnijos vaikų šokių kolektyvas „En Den Du“ vadovė Odeta Petrauskienė

 5. Karsakiškio seniūnijos jaunimo šokių kolektyvas „Lyra“ vadovė Odeta Petrauskienė.

 6. Karsakiškio seniūnijos dailės būrelis vadovė Odeta Petrauskienė

 7. Karsakiškio seniūnijos linijinių šokių grupė „Širšės“ vadovė Lina Veršelienė

 8. Geležių senjorų folkloro kolektyvas vad. Lina Veršelienė

 9. Paliūniškio liaudiškos muzikos kapela „Kaimynai“ vadovas Jonas Kepalas

 10. Geležių moterų vokalinis ansamblis „Varsa“ vadovas Virginijus Barolis

Neformaliojo vaikų švietimo vykdomos programos:

  1. Dailės programa „Spalvų ir formų labirintuose“. Edukacinės programos: tapyba, piešimas; dekupažas, karpiniai, lipdymas iš modalino, parodų lankymas, piešimas ant vandens, piešimas ant šilko, floristika, dizaino pagrindai, kaukių gamyba

  2. Choreografijos programa „Minties ir judesio laisvė“.

Trečiojo amžiaus universiteto veiklos. Bendradarbiaujant su Panevėžio rajono švietimo centru nuo 2015 metų spalio 1 d. vykdoma Panevėžio rajono Trečiojo amžiaus universiteto Tiltagalių fakulteto veikla. Suorganizuota išvyka į Valdovų rūmus ir seimo rūmus Vilniuje. Įvyko paskaita su lektore Lidija Laurinčikiene “Pozityvus mąstymas“, paskaita „Dvasinių vertybių dialektika“ su filosofijos mokslų daktare, radijo laidų „Dvasinė ekologija“ vedėja Brone Gudaityte , susitikimas su Palma Butkuviene „Gyvenimo vertybės ir nuostatos“. Bendradarbiaujant su Panevėžio rajono visuomenės sveikatos centru įgyvendintas projektas „Mano širdis – mano sveikata“, kurio dėka įvyko susitikimai su kardiologu, psichologu, kinezeterapeutu ir dietologe. Numatomi susitikimai su parapijos klebonu Jonu Morkvėnu tema „Jubiliejiniai gailestingumo metai“, su Jolanata Antanaitiene „Muzikos terapija“, išvyka į Upytės amatų muziejų bei kiti įvairūs susitikimai sveikatinimo temomis.

Atviros erdvės jaunimui – laisvalaikio užimtumas Tiltagalių kultūros centre žaidžiant šaškėmis, šachmatais, stalo futbolą, stalo tenisą ir biliardą.

Rengiami projektai: Lietuvos jaunųjų menininkų meninės raiškos stovykla „Brass vasara 2016“

Tiltagalių kultūros centro 2016 m. PAGRINDINIŲ renginių sąrašas

Valstybinių, kalendorinių švenčių ir atmintinų datų renginių pavadinimai

Kitų renginių pavadinimai

Renginių trumpas aprašymas

Vieta

Data

Trys Karaliai

 

Trys Karaliai tradiciškai sausio 6 d. apsilanko Karsakiškio seniūnijos įstaigose, mokyklose, aplanko garbingo amžiaus senelius. 2016 metais ši šventė numatyta Karsakiškio bažnyčios šventoriuje.

Karsakiškio seniūnija

Sausis

Akcija „Uždek atminimo žvakelę“

 

Sausio 13 d. Tiltagaliuose prie paminklo žuvusiems už Lietuvos Laisvę inicijuojama akcija „Uždek atminimo žvakelę“

Tiltagaliai

Sausis

 

Renginys „Kultūros labirintuose“

Renginys skirtas veiklios tiltagalietės Danutės Petrauskienės 80-mečiui paminėti

Tiltagalių kultūros centras

Sausis

 

Embru menas

Tapyba ant vandens „Embru menas“, vykdomas projektas bendradarbiaujant su Panevėžio rajono bendrija „Vilties linija“

Karsakiškio padalinys

Sausis, vasaris

 

Karsakiškio seniūnijos ūkininkų vakaronė

Tradicinė žemdirbių šventė , sukviečianti seniūnijos ūkininkus pasidalinti džiaugsmais ir lūkesčiais , organizuojama kas 2-3 metus

Tiltagalių kultūros centras

Vasaris

 

„Papročiai, prietarai ir tikrasis tikėjimo turinys“

Gavėnios metu organizuojamas susitikimas su parapijos klebonu

Tiltagalių kultūros centras

Vasaris, kovas

Užgavėnės

 

Užgavėnių persirengėlių renginiai ir vaikštynės

Tiltagaliai, Karsakiškis, Geležiai

Vasaris

Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienų paminėjimai

 

Minėjimai, viktorinos, spektakliai, parodos, koncertai

Tiltagalių kultūros centras, Karsakiškio ir Geležių padaliniai

Vasaris

kovas

Juozapinės pavasario mugė

 

Veikia amatų dirbtuvėlės, kuriose vyksta rankdarbių paroda-pardavimas, tradicinių ir naujų amatų pristatymas, kūrybinio proceso demonstravimas. Koncertuoja liaudiškos muzikos kolektyvai.

Geležių Padalinys

Kovas

 

„Protų mūšis“

Seniūnijos gyventojų žaisminga pažintinio –informacinio pobūdžio viktorina

Tiltagalių kultūros centras

Balandis

Jurginių šventė

 

Daug dėmesio skiriama senųjų Jurginių tradicijų puoselėjimui. Iškilmingai bus paskelbiama pavasario, ganiavos, darbymečio pradžia. Menines, Jurginių tradicijas atitinkančias, programas parengs Geležių pagrindinės mokyklos mokiniai: dainuoja liaudies dainas, šoka liaudies šokius, žaidžia žaidimus. Senieji miestelio gyventojai pasakoja apie Jurginių tradicijas, piemenavimą. Lauke kepama kiaušinienė, verdama žolelių arbata ir kt. Organizuojamas pasivažinėjimas arklių kinkiniais, piešiami arkliai, žirgai, drožiamos žilvitinės švilpynaitės, pasakojama apie vaistingųjų žolinių augalų naudą ir kt.

Geležių padalinys

Balandis

Motinos šventė „Mano gyvenimo saulė‘

 

Tradicinė šventė, organizuojama kartu su mokykla

Geležių padalinys

Gegužis

 

„Tapyba ant drobės“

Edukaciniai dailės užsiėmimai ir programos „Spalvų ir formų labirintuose“ dalyvių darbų parodos

Tiltagalių kultūros centras

Gegužė

 

Pakermošis

Pakermošis po atlaidų Karsakiškio bažnyčioje

Karsakiškio padalinys

Birželis

 

Antaninės „Šienapjūtės pradžios šventė“

Tradicinė kraštiečių šventė, prasidedanti šv. Antano atlaidais Tiltagalių koplyčioje, teatralizuota šienapjūtės programa su folkloro ansambliais , vėliau vyksta šventinis Antanių koncertas poilsio zonoje

Tiltagalių k.

Birželis

 

Lietuvos jaunųjų menininkų stovykla „Brass vasara“

Projektas „Brass vasara“ vykdomas jau ne pirmus metus, juo siekiama ugdyti vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestrų dalyvių muzikinius sugebėjimus, suteikti galimybę gabiausiems jauniesiems atlikėjams ir jų vadovams dalyvauti geriausių šalies bei užsienio dirigentų pamokose, perimti žymių Lietuvos ir užsienio solistų patirtį, išgirsti vertingų patarimų.

Stovykla „Vaikystės šilelis“

Birželis

Mindaugo karūnavimo šventė

 

Mindaugo karūnavimo dieną numatoma organizuoti šventę, 21 valandą visus sukviesti vieninteliam himnui pasaulyje

Karsakiškio padalinys

Liepa

 

Kraštiečių šventė „Jokūbinės

Tradicinė kraštiečių šventė, prasidedanti šv. Mykolo atlaidais Geležių bažnyčioje, vėliau vyksta sportinės varžybos bei koncertas

Geležių padalinys

Liepa

 

Giesmė Žaliosios girioj“

Po atlaidų Bikiškių koplyčioje tradiciškai vyksta ten žuvusių ir palaidotų partizanų paminėjimas, sakralinės muzikos koncertai

Bikiškių kapinės

Rugpjūtis

 

Sporto šventė

Seniūnijos sporto šventė sukviečianti visus norinčius sportuoti į krepšinio, tinklinio ir futbolo rungtynes

Tiltagalių stadionas

Rugpjūtis

 

Derliaus šventė ir pakermošis

Tradicinis renginys, vykstantis Karsakiškio kultūros įstaigoje po atlaidų Karsakiškio bažnyčioje

Karsakiškio padalinys

Spalis

 

Sakralinės muzikos koncertas

Tiltagaliuose po šv. Mykolo atlaidų vyksta sakralinės muzikos koncertas

Tiltagalių koplyčia

Rugsėjis

 

Alternatyvios mados festivalis „Pašėlęs ruduo“ mados iš augalų

Tradicinė šventė, kurioje floristikos paslaptis bando atskleisti ir pristatyti įvairaus amžiaus Aukštaitijos regiono dalyviai

Tiltaglių kultūros centras.

Spalis

 

Rudenvakaris „Rudens kraitelėn obuolių prikrito“. Obuolių pyragų konkursas

Vakaronė „Rudens kraitelėn obuolių prikrito“. Obuolių pyragų konkursas pyragų konkursas Receptų mainai, pristatomi ir ragaujami kiti patiekalai iš obuolių.

Geležių padalinys

Spalis

Draugo dieni karaokės vakaras

 

Tradicinis renginys jaunimui Draugo dienai paminėti karaokės vakarai

Geležių padalinys

Lapkritis

Baltas vakaras

 

Tradicinis Advento renginys Geležiuose

Geležių padalinys

Gruodis

Eglutės įžiebimo šventė

 

Karsakiškio kiemelyje organizuojam eglės įžiebimo šventė, kartu su mokykla, biblioteka, bendruomene, seniūnija, girininkija

Karsakiškio padalinys

Gruodis

Kalėdinis- naujametinis koncertas

 

Tiltagalių kultūros centre vyksta Karsakiškio seniūnijos meno mėgėjų koncertas

Tiltagalių kultūros centras

Gruodis

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras
Įmonės kodas 188212872
Paežerio g. 2. Tiltagalių k, Panevėžio raj. LT-38474
Tel: 8-45 559146
Mob: 867357565
El.paštas: tiltagaliukc@gmail.com