ATLAIDAI KARSAKIŠKIO PARAPIJOJE IR KLEBONO JUBILIJUS

    Birželio mėnuo Lietuvos bažnyčiose skirtas Švč. Jėzaus Širdžiai. Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje birželio 23-osios popietė buvo skirta Švč. Jėzaus Širdies atlaidų šventei. Į bažnyčią gausiai susirinko tikintieji iš visos parapijos. Pro bažnyčios vitražinius langus tvieskiantys saulės spinduliai, vidinė ramybė, nusiteikimas maldai, apmąstymams sudarė puikų foną nuoširdžiai pašlovinti Švč. Sakramentą, giedoti Švč. Jėzaus Širdies litaniją, savo širdyse sužadinti mūsų Viešpaties meilę ir gailestingumą. Bažnyčia nuolat kviečia tikinčiuosius pažvelgti į savo širdį, pasitikrinti, kiek ten meilės, pasiaukojimo, gailestingumo bei tarnystės dvasios Dievui ir artimiesiems.

   Atlaidų diena sutapo su Karsakiškio parapijos klebono Jono Morkvėno 40-mečio jubiliejaus ir vardinių  išvakarėmis bei penkerių metų darbo šioje parapijoje sukaktimi. Susirinkusieji sveikino kunigą džiaugdamiesi ir dėkodami už nuoširdų dvasininko darbą, aktyvų dalyvavimą seniūnijos, bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų gyvenime. Jo  iniciatyva seniūnijoje įvyko daug gražių renginių. Klebonas aptarnauja dvi seniūnijos bažnyčias (Karsakiškio ir Geležių) ir penkias koplyčias. „Jis – labai komunikabilus, šiltas žmogus, dėmesingas mažam, jaunam, pagyvenusiam, senoliui. Ačiū jam už tai. Esame labai dėkingi klebonui už buvimą kartu, už skleidžiamą vilties ir bendrystės džiaugsmą, už dalijimąsi tikėjimu, už paprastumą ir nuoširdumą“ – viename spaudos straipsnyje neseniai rašė tiltagalietė Danutė Petrauskienė.

   Po Šventų mišių aukos ir kunigo Jono palaiminimo, šalia gelsvai rudų bažnyčios suolų išsirykiavo visa eilė sveikintojų, norėdami išreikšti padėką ir pagarbą. Sveikino Karsakiškio bendruomenės žmonės, bažnyčios choristai, draugai. Karsakiškio seniūnijos seniūnė Rima Jaškūnienė seniūnijos vardu dėkojo  už žmogišką paprastumą, suprantamą ir tvirtą Dievo žodžio skelbimą, džiaugėsi, kad tarnystės Dievui kelias, beveik prieš penkerius metus, atvedė kleboną Joną Morkvėną į Karsakiškį. „Kai sekmadieniais norisi ateiti šv. Mišių ne tik dėl pareigos, bet ir todėl, kad jose patiri tikrą sekmadienio ramybę, tai yra didelis kunigo nuopelnas. Toks yra mūsų Jonas. Jis savo pamoksluose nesileidžia į kasdienybės išvedžiojimus, bet veda į evangelijos žodžio gelmę. Ramiai, be jokios puikybės ir didžiavimosi savimi“ – sveikindama ir linkėdama ištvermės ir kantrybės pašaukimo kelyje, kalbėjo kraštietė, seimo narė Rasa Juknevičienė. „Mums per Jus prabyla Dievos lūpos, ateinantis per Jus, mus laimina, atleidžia myli…“ – poezijos eilutėmis sveikino Sodelių kaimo bendruomenės pirmininkė Vaida Sarapienė. „Dėkojame Jums už laiminimus malda, varge ir džiaugsme, už laiminimus nuoširdžiu bendravimu ir aktyviu dalyvavimu vietos žmonių gyvenime“ – Tiltagalių kultūros centro darbuotojų vardu kalbėjo meno vadovė Jovita Barolienė.

   Po šventų mišių ir sveikinimų skambėjo Dievą šlovinančios, pilnos vilties ir džiaugsmo giesmės. Jas atliko Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos vokalo pedagogė Regina Juškienė. Klausantis dainininkės atliekamos giesmės „Tu – karalius“ išsigrynino mintys apie tai, jog mes, kaip ir Jėzus, turime  rasti vienas kitam paguodžiantį, nuraminantį žodį, kuris suteiktų vilties gražesniam, prasmingesniam gyvenimui.

Jovita Barolienė

 

 

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras
Įmonės kodas 188212872
Paežerio g. 2. Tiltagalių k, Panevėžio raj. LT-38474
Tel: 8-45 559146
Mob: 867357565
El.paštas: tiltagaliukc@gmail.com