FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras, 188212872, Paežerio g. 2, Tiltagalių k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.
2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)
(pilnas dokumentas)

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras
Įmonės kodas 188212872
Paežerio g. 2. Tiltagalių k, Panevėžio raj. LT-38474
Tel: 8-45 559146
Mob: 867357565
El.paštas: tiltagaliukc@gmail.com