2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras
Įmonės kodas 188212872
Paežerio g. 2. Tiltagalių k, Panevėžio raj. LT-38474
Tel: 8-45 559146
Mob: 867357565
El.paštas: tiltagaliukc@gmail.com