Karsakiškio padalinys

SKAITYTI ISTORIJĄ

Karsakiškio padalinysKarsakiškio kultūrinės veiklos istorija

1965 metais atidaryti Karsakiškio kultūros namai. Kultūros namuose vyko aktyvus kultūrinis gyvenimas, veikė dramos būrelis, mišrus choras, vokalinis ansamblis. Dramos būrelis ne kartą pelnė I vietą regioninėse apžiūrose.
2000 m. – 2003 m. Karsakiškio kultūros namuose aktyviai veikė liaudiškos muzikos kapelos „Akmena“ ir  moterų vokalinio ansamblio kolektyvai vadovaujami meno vadovės Irenos Jėčiuvienės. Vyko įvairios liaudiškos muzikos vakaronės, kurias organizavo tuometinė Karsakiškio kultūros vadovė Reda Bukur.
Karsakiškio seniūnijos prieglobstyje Karsakiškio kultūros namai tapo bendruomenės namais, o 2004 m. įvykus reorganizacijai jie tapo – Tiltagalių kultūros centro Karsakiškio padaliniu.

2007-2018 m. Karsakiškio padalinio vadovės pareigas ėjo Violeta Lukšienė. Kartu su bibliotekininke Inga Iljiniene organizavo įvairius renginius bei kūrė įvairias intermedijas.
2004 m. – 2012 m. vadovaujant meno vadovui Aleksandrui Fomenko Karsakiškį garsino  vaikų pučiamųjų instrumentų orkestras „Karsakiškio garsas“. Šiame orkestre  dalyvavo apie  40 vaikų. Orkestro repertuaras buvo platus,  grojo ne tik  klasikinę, bet ir sakralinę, liaudišką bei populiarią muziką. Aktyviai dalyvavo ne tik vietos renginiuose, bet ir rajoninėse, respublikinėse bei tarptautinėse šventėse bei festivaliuose.  Respublikiniuose čempionatuose ne kartą pelnė prizines vietas. 2006 metais  orkestras „Karsakiškio garsas“  pelnė respublikinę „Aukso paukštę“.
Nuo 2019 metų renginių organizatore dirba Odeta Petrauskienė. Organizuojamos kalendorinės bei valstybinės šventės, vykdomi  įvairūs dailės užsiėmimai bei edukacijos, organizuojami sakralinės muzikos koncertai Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje. Nuo 2019 m. susikūrė populiariosios muzikos grupė „Kažkada”  vadovaujama Dariaus Dimbelio.

Karsakiškiečiai aktyviai dalyvauja Karsakiškio seniūnijos meno mėgėjų kolektyvuose: liaudiškos muzikos kapeloje „Lėvena”, linijinių šokių kolektyve „Širšės”, dailės studijoje.

KŪRYBOS POPIETĖ „RAIBAS PAUKŠTIS”
2023 09 04
HIMNAS KARSAKIŠKIO BAŽNYČIOS ŠVENTORIUJE
2023 07 25
ŠEIMŲ ŠVENTĖ „DRUGELIŲ PIEVA”
2023 06 05
VAKARAS SU KVAPŲ MAGIJA
2023 05 26
SVEČIUOSE BOBŲ RADIJAS
2023 04 18
Rugsėjo
29
19 val.
KOMEDIJA „TRYS MYLIMOS”
Rugsėjo
23
12 val.
SPORTO IR MENŲ ŠVENTĖ VISIEMS
Rugsėjo
08
19 val.
TEATRŲ TEKĖJIMAS
Rugpjūčio
08
16 val.
KŪRYBOS POPIETĖ „LAISVAS PAUKŠTIS”
Liepos
06
20 val.
SUGIEDOKIME LIETUVAI
Birželio
02
18 val.
ŠVENTĖ ŠEIMOMS „DRUGELIŲ PIEVA”
Gegužės
19
18 val.
KVAPŲ MAGIJA
Balandžio
05
19 val.
HUMORO VAKARAS „TIESIOGINIS ETERIS”
Kovo
21
17.30 val.
TAPYBA ANT DROBĖS „SAULEI, LAIMEI, ŽEMEI”
Kovo
10
19 val.
INTELEKTUALINIS ŽAIDIMAS „SŪKURYS”

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras
Įmonės kodas 188212872
Paežerio g. 2. Tiltagalių k, Panevėžio raj. LT-38474
Tel: 8-45 559146
Mob: 867357565
El.paštas: tiltagaliukc@gmail.com