Apie Mus

tiltagalių kultūros centras

Tiltagalių kultūros centras – tai bendruomenės kultūrinių poreikių modeliuotojas, telkiantis bendram kūrybos ir buvimo kartu džiaugsmui. Čia vyksta svarbi kultūrinio ugdymo ir sociokultūrinė veikla, kurių ryškiausias akcentas — mėgėjų meno kolektyvai bei jų rengiamos programos.

 

Atvira ir žinoma vieta Karsakiškio seniūnijos krašto bendruomenėms ir svečiams, kur nuolat organizuojami meno renginiai, sudaromos sąlygos kasdieniam bendruomenės narių meninės saviraiškos ugdymui ir lavinimui, mokymosi visą gyvenimą principų įgyvendinimui, kūrybinei edukacijai.

 

Pagrindinis kultūros centro ir jo padalinių uždavinys – tenkinti ir ugdyti vietos bendruomenės kultūrinius poreikius, laiduoti etninės kultūros perimamumą, sudaryti sąlygas mėgėjų meno kūrybos raiškai ir įvairovei skleistis, bendruomenės socialinės kultūros veiklos plėtrai, profesionalaus meno sklaidai.
Būtent čia buriasi meninio ugdymo, bendruomenės sutelktumo bei ankstyvosios prevencijos ir socialinės atskirties mažinimo nuoseklių ir ilgalaikių programų kūrėjai ir rengėjai.

 

 

Tiltagalių kultūros centras turi du padalinius Karsakiškio ir Geležių.  

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras
Įmonės kodas 188212872
Paežerio g. 2. Tiltagalių k, Panevėžio raj. LT-38474
Tel: 8-45 559146
Mob: 867357565
El.paštas: tiltagaliukc@gmail.com