Veiklos planai

2023 M. VEIKLA
METINĖ VEIKLOS KRONIKA
2019 VEIKLOS KRONIKA
2018 veiklos kronika
2017 metų veiklos programa
2016 metų veiklos programa

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras
Įmonės kodas 188212872
Paežerio g. 2. Tiltagalių k, Panevėžio raj. LT-38474
Tel: 8-45 559146
Mob: 867357565
El.paštas: tiltagaliukc@gmail.com