Renginiai – 2019

GIESMĖ ŽALIOSIOS GIRIOJE
2019 08 08
„KAI RUGELIS PAREINA NAMO“ PANEVĖŽIO RAJONO BENDRUOMENIŲ SĄSKRYDIS 2019
2019 07 05
VIENINTELIS HIMNAS PASAULYJE
2019 07 03
VAIKYSTĖS ŠVENTĖ
2019 07 02
SAKRALINĖS MUZIKOS KONCERTAS
2019 07 01
KINAS PO ATVIRU DANGUM
LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS BIRŽELIO 20 D.11 VAL. TILTAGALIUOSE, 15 VAL. KARSAKIŠKYJE
SPEKTAKLIS
KRAŠTIEČIŲ ŠVENTĖ ANTANINĖS
SVEIKATOS STOVYKLA

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras
Įmonės kodas 188212872
Paežerio g. 2. Tiltagalių k, Panevėžio raj. LT-38474
Tel: 8-45 559146
Mob: 867357565
El.paštas: tiltagaliukc@gmail.com