Vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos

DAILĖS „Spalvų ir formų labirintuose“

CHOREOGRAFIJOS „Judėjimo ir minties laisvė“

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras
Įmonės kodas 188212872
Paežerio g. 2. Tiltagalių k, Panevėžio raj. LT-38474
Tel: 8-45 559146
Mob: 867357565
El.paštas: tiltagaliukc@gmail.com