GIESMĖ ŽALIOSIOS GIRIOJ

Aukštų, praeitį menančių pušų globoje, šalia kuklios Bikiškių koplytėlės – Kasmetiniai Kristaus Atsimainymo atlaidai, partizanų pagerbimas, šio krašto žmonių susitikimas. Skambėjo viltingos giesmės, aidėjo karių pagarbos salvės. Neapsakomai jaukų dainuojamosios poezijos koncertinę programą atliko Milda ir Teresė Andrijauskaitės. Malda, poezija, pagarba laisvės gynėjams, muzika, ramybė, puikus oras… nenusakomas jausmas… ramybės valandėlė.

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras
Įmonės kodas 188212872
Paežerio g. 2. Tiltagalių k, Panevėžio raj. LT-38474
Tel: 8-45 559146
Mob: 867357565
El.paštas: tiltagaliukc@gmail.com