GIESMĖ ŽALIOSIOS GIRIOJ

Jaukiame Žaliosios girios prieglobstyje, Bikiškių koplytėlėje – Kristaus Atsimainymo atlaidai, Žuvusių partizanų pagerbimo minėjimas, Vyčio apygardos 5-osios rinktinės karių garbės sargyba, pagarbos salvės už Lietuvą, Lietuvos Laisvę, Partizanus, tylos minutė ir gėlės žuvusių partizanų atminimui, poetinis žodis apie drąsos žingsnius ir meilę savo Tėvynei, operos dainininkių Aušros Stasiūnaitės, Jurgitos Lopetaitės ir pianistės Nijolės Baranauskaitės koncertas.
Geležių kultūros namų informacij

 

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras
Įmonės kodas 188212872
Paežerio g. 2. Tiltagalių k, Panevėžio raj. LT-38474
Tel: 8-45 559146
Mob: 867357565
El.paštas: tiltagaliukc@gmail.com