Viešųjų pirkimų taisyklės

Biudžetinės įstaigos Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centro (toliau – Kultūros centras) viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – taisyklės) nustato perkančiosios organizacijos Kultūros centro (toliau – Perkančioji organizacija) prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimą, vykdymą, ginčų nagrinėjimo procedūras.

Šiose taisyklėse reglamentuojami pirkimai (toliau – supaprastinti pirkimai).

Numatomo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo vertė apskaičiuojama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika.

Šios taisyklės netaikomos Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais.

Šios taisyklės yra viešas dokumentas, kuris yra skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Perkančioji organizacija taip pat sudaro kitas galimybes tiekėjams susipažinti su šiomis taisyklėmis.

Pilnas dokumentas čia.

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras
Įmonės kodas 188212872
Paežerio g. 2. Tiltagalių k, Panevėžio raj. LT-38474
Tel: 8-45 559146
Mob: 867357565
El.paštas: tiltagaliukc@gmail.com