Naujienos

SUGIEDOKIME LIETUVAI
2024 07 12
STOVYKLA „VASAROJAM KITAIP”
ETNO STOVYKLA „ANT BIRŽELIO STOGO”
2024 07 05
LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS
TAŠKUOTA LAIMĖ
ŠEIMŲ DIENA „DRUGELIŲ PIEVA”
KRAŠTIEČIŲ ŠVENTĖ ANTANINĖS, ŠIENAPJŪTĖS PRADŽIOS ŠVENTĖ
EDUKACIJA „TAŠKUOTA LAIMĖ”
2024 05 27
KNYGOS PRISTATYMAS
KOTRYNOS JUŠKAITĖS KONCERTAS „SPINDULYS”

Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centras
Įmonės kodas 188212872
Paežerio g. 2. Tiltagalių k, Panevėžio raj. LT-38474
Tel: 8-45 559146
Mob: 867357565
El.paštas: tiltagaliukc@gmail.com